Säännöt

Ohjeita kelkkailijalle

 • Moottorikelkalla saa ajaa vain merkityillä moottorikelkkaurilla sekä järvien ja jokien jäällä.
 • Paikkakuntalaiset, viranomaiset ja Metsähallituksen erityisluvan saaneet voivat liikkua merkittyjen urien ulkopuolella.
 • Ajaminen merkityillä moottorikelkkaurilla tapahtuu omalla vastuulla.
 • Selvitä millaisen luvan tarvitset liikkuessasi alueella.
 • Uralupa on pidettävä aina mukana liikuttaessa moottorikelkalla, ja se on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle (Poliisi, Rajavartiosto, Tulli tai Metsähallitus).
 • Merkityn moottorikelkkailureitin tai -uran ulkopuolella ajaminen on rangaistavaa ja johtaa luvan perumiseen.
 • Moottorikelkan kuljettajan on oltava 15 vuotta täyttänyt.
 • Virallisilla reiteillä ja maantietä ylittäessä kuljettajalla pitää olla voimassa oleva, vähintään T-luokan ajokortti.
 • Nopeusrajoitus jääpeitteisellä alueella on 80 km/h, moottorikelkkailureiteillä ja -urilla 60 km/h ja matkustajia reessä kuljetettaessa 40 km/h.
 • Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, mikä koskee myös reessä matkustavia.
 • Moottorikelkan kuljettaminen humalassa on kielletty, rangaistavuuden raja on 0,5 promillea.
 • Merkityillä hiihtourilla ajaminen on rangaistavaa.
 • Alueella liikkuu paljon hiihtäjiä, myös kelkkaurilla. Hiljennä vauhtiasi hiihtäjiä kohdattaessasi.
 • Autiotuvissa yöpyminen on sallittu ainoastaan lihasvoimin liikkuville.
 • HUOM! Ajaessasi Jäämeren reitille Norjaan, sinun on ilmottauduttava Kilpisjärven tulliasemalla.
 • Ethän kelkkaile taajama-alueella klo. 22:00 jälkeen.
 • Ajaminen Mallan luonnonpuistossa on rangaistavaa.
 • Tulenteko Mallan luonnonpuistossa on kielletty.
 • Suojele luontoa, tuo jätteesi pois maastosta.

Lisätietoja
KILPISJÄRVEN LUONTOKESKUS
Kilpisjärvi naturum
Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi
Puh. 020 639 7990
Sähköposti: kilpisjarvi@metsa.fi

TUNTURI-LAPIN LUONTOKESKUS
Fjell-Lapplands naturum
Peuratie 15
99400 Hetta
Puh. 020 639 7950
Sähköposti: tunturi-lappi@metsa.fi

www.metsa.fi
www.luontoon.fi