Gå til innhold

Informasjon og bilder: Metsähallitus/Nature Services, https://www.luontoon.fi/kasivarsi

Du har tilgang til løypenettet i Kilpisjärvi- og Kalottireitti-området fra flere steder i tettstedet Kilpisjärvi. Det er en umerket løype fra Ailakkalahti til Ailakkajärvi.

Den 5 km lange Saana natursti, som starter fra Kilpisjärvi Hiking Center, går på vestsiden av Saanatunturi over Skirhasjohka-elven til foten av fjellet Jeahkas. Derfra går den tilbake til utgangspunktet. Langs stien er det storslåtte naturopplevelser og spennende historikk.

Stien fra Kilpisjärvi til Halti er en del av den internasjonale Nordkalottleden som er en 800 km lang tursti som starter i Kautokeino i Norge. Turstien krysser over til Finland ved Somasjärvi-sjøen, passerer Kilpisjärvi og ender i Kvikkjokk i Sverige og i Sulitjelma i Norge. Stien fra Kilpisjärvi til Halti er ca. 55 km lang. Stien starter i Kilpisjärvi og går mot villmarksområdet i Käsivarri, tidvis går den også over på norsk side. Ved Pitsusjärvi-sjøen deler stien seg i to, en sti som går til Somasjärvi-sjøen og en som går til Halti Fell.
Villmarkshytter er tilgjengelige ved Saarijärvi, Kuonjarjoki, Meekonjärvi, Pitsusjärvi, Halti og Kopmajoki. Det er mulig å forhåndsbestille plass ved Saarijärvi, Kuonjarjoki, Meekonjärvi, Pitsusjärvi, og Halti.

Turstien til grenselandet mellom de tre riker starter fra parkeringsplassen ved Malla Naturpark, 7 km nord for sentrum i tettstedet Kilpisjärvi. Det er 11 km fra parkeringsplassen til grensen mellom de tre rikene. I Malla Naturpark er det ikke lov å gå utenfor sykkelløypa. Hunder må holdes i bånd.
Det er en villmarkshytte i Kuohkimajärvi.

Turstien til toppen av Saana Fell går fra parkeringsplassen ved Malla Naturpark. Du finner Saana-hytta ved turstien, ca. en kilometer fra parkeringsplassen ved Malla. Returner samme veien som du kom. Stien er 8 km lang og ender ved Kota Saana.

Turstien i Tsahkaljärvi starter ved parkeringsplassen ved Kilpisjärvi Natursenter, går til enden av Tsahkaljärvi-sjøen, hvor Tsahkaljoki-elven har sitt utspring, og går tilbake på nordsiden av elven til tettstedet Kilpisjärvi. Stien er grusbelagt og er 2,2 km lang. Stien vedlikeholdes av Kilpisjärven Ladut ry.

Turstien Tsahkaljärvi - Saanajärvi - Saana starter ved Kilpisjärvi Natursenter, går via Tsahkaljärvi til foten av Saanatunturi Fell, og fortsetter deretter i 5,7 km til Saanajärvi-hytta. Fra Saanajärvi kan du fortsett til toppen av Saana Fell, som er ca. 7,5 km fra Saanajärvi-hytta. Fra Saana kan du returnere til Natursenteret sør for Saana på Nordkalottleden. Stien går gjennom en skog an fjellbjørk langs foten av Saana og i retning tettstedet Kilpisjärvi. Avstanden fra toppen av Saana og tilbake til Natursenteret via Tsahkaljärvi-sjøen er 11 km.

Salmivaara-stien starter ved Salmivaarantie, 200 meter fra hovedveien. Langs stien ser du en parkeringsplass og et veiskilt.  Veien opp til toppen av Salmivaara starter langs den 500 m lange løpebanen frem til et skilt som peker til venstre til skyggefullt terreng. Sving av der og følg de oransje løypeskiltene. Området stien går gjennom skifter fra kratt til bjørketrær. Den krysser snøscooterløypa og løpebanen, og stiger mellom fjellbjørkene til nordvest for Salmivaara. Avstanden til toppen av Salmivaara fra begynnelsen av løpebanen er ca. 1100 m. Enkelte steder er det bratt stigning på 120 m.